Bril odmašťovač s rozprašovačem 750ml

Bril odmašťovač s rozprašovačem 750ml
Cena dostupná po přihlášení

Dostupnost: Na objednávku
Číslo artiklu: 1718-3
EAN: 8411660001733
Balení: kart = 12 ks


BRIL odmašťovač odstraní jakýkoliv druh mastnoty. Díky jeho účinné receptuře si poradí i s obzvláště silnou mastnotou a silným nánosem mastné špíny. Upozornění: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných protorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty