Všeobecné obchodní podmínky
 

Prodávající:
Velkoobchod AVIS TRADE s.r.o., se sídlem Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.
IČ: 287 16 248, DIČ: CZ28716248 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28320. Společnost AVIS TRADE s.r.o. je plátcem DPH.
Bankovní spojení Komerční Banka a.s., číslo účtu 43-6294820297/0100.

Doplňující údaje:
Prodávající prohlašuje, že pro výrobky, na které se vztahují požadavky zákona č.22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a č. 163/2003 Sb. jsou vystavena "Prohlášení o shodě".

Objednávka zboží:
Seznam zboží na stránkách www.avistrade.cz/e-shop je katalogem běžně dodávaného zboží, a sám o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je řádně vyplněná objednávka kupujícího. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží a smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím.

Přijetí objednávky:
Objednávky přijímáme faxem, telefonicky, e-mailem na adrese obchodního oddělení, poštou a prostřednictvím internetového obchodu. Výjimkou jsou registrované obchodní firmy, které objednávají zejména prostřednictvím obchodních zástupců. Objednávka musí obsahovat adresu kupujícího, adresu příjemce zásilky (není-li shodná s adresou kupujícího), IČ a DIČ (pokud existuje) pro vystavení daňového dokladu (platí pro podnikající fyzické a právnické osoby). Ve vlastním zájmu uvádějte telefonní spojení pro upřesnění objednávky v případě nejasností nebo neúplné specifikace výrobku. Není stanovena minimální výše objednávky.

Platební podmínky:

  • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Dodací lhůty:
Standardní lhůta expedování zboží jsou 3 dny od doručení objednávky. Pokud kupující požaduje dodat zboží v určitém termínu, uvede v objednávce požadovaný den dodání. Termíny kratší než je standardní lhůta expedice je nutno předem konzultovat. Není-li výjimečně některé z objednaného zboží skladem, bude kupující o tomto informován a další postup bude individuální.

Ceny zboží:
Ceny uváděné v e-shopu (katalogu) jsou uvedené v Kč vč. DPH pro koncové uživatele a v cenách bez DPH pro registrované obchodní zákazníky. Registrovaným obchodním zákazníkům jsou následně poskytovány individuální slevy podle dosaženého obratu za předchozí kalendářní rok. Ceny uváděné v e-shopu (katalogu) jsou u těchto registrovaných obchodních zákazníků v Kč bez DPH následně upraveny o individuální slevu a zaslány zákazníkovi na jeho e-mail.

Doprava:
Zboží registrovaným obchodním zákazníkům distribuujeme vlastními vozy nebo přepravní službou. Při nákupu nad 1.500,00 Kč bez DPH není dopravné účtováno. Koncovým zákazníkům je zboží zasíláno pouze přepravní službou DPD, WE/DO (In-Time) nebo TopTrans. Cena za přepravu je účtována bez navýšení dle platného ceníku přepravní společnosti v závislosti na množství balíků, palet a jejich hmotnosti. Cenu za přepravu Vám na požádání upřesníme.
Přepravní podmínky DPD, WE/DO a TopTrans.

Právo na odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené.

Ochrana dat:
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci e-shopu (katalogu) kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Společnost AVIS TRADE s.r.o. respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nebudou zasílány žádné marketingové informace, pokud nebude aktivována služba o zasílání novinek e-mailem.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ udělujete souhlas společnosti AVIS TRADE s.r.o., IČ: 28716248 ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon,  e-mail) k marketingovým účelům (tzn. k nabízení produktů). Tento souhlas je platný na dobu 3 let a může být vámi kdykoliv odvolán na e-mailové adrese:  info@avistrade.cz.
Vzhledem ke zpracování vašich osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle č. 2016/679. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu a také právo na výmaz vašich osobních údajů.
 
Závěrečná ustanovení:
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou nákupní cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.