FLORE Covid 5L dezinfekce rukou

FLORE Covid 5L dezinfekce rukou
Cena dostupná po přihlášení

Dostupnost: Na objednávku
Číslo artiklu: Z04822/5
EAN: 8595011917772


FLORE COVID 5l bezoplachová dezinfekce na ruce

certifikovaná dezinfekce na rozdíl od ANTI-COVID , který je pouze výrobek "dle receptury WHO"

Použití: dezinfekce rukou. Aplikovat přímo na pokožku. Neředí se. Po aplikaci
nesmývat a nechat oschnout. Možno použít i jako dezinfekce ploch.

Vysoce účinná alkoholová dezinfekce
Spolehlivě z rukou odstraní bakterie, plísně i viry
Možno aplikovat až 10krát denně
Dodávána certifikovaným výrobcem

Návod k použití:
Přípravku použijte dostatečné množství (2-3 ml), aby pokryl celou plochu dlaní. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích.
Zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10krát denně.

Obsahuje: Ethanol H225 Vysoce hořlavá kapalina páry. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P10 Chraňte před teplem,
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P305+9351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazena a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou
pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty