JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml

JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml
Cena dostupná po přihlášení

Dostupnost: Skladem: > 10 ks
Číslo artiklu: 5141-187-000-00
EAN: 4015600664961
Balení: bal = 6 ks, kart = 6 ks


Vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a keramických obkladaček. Vhodný i na čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje. Likviduje 99,99% bakterií, včetně salmonely a listerie. Bez obsahu parfémů. Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 a EN13697 (neředěný přípravek, doba působení 2 min.) Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Odstraňte obsal/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Složení: 5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční přísady. Přípravek obsahuje 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-c12-12-alkyldimethyl, chloridy (es: 269-919-4) na 100 g a 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, c12-14-alkyl((ethylfenyl)methyl)dimethyl, chloridy (es: 287-090-7) na 100 g. Varování: Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty